DIT IS

HET WERK

VAN TOONKLASSE...

 

HAVE A LOOK!

Opdrachten:

Maak een planetarium.

Maak informatieposters over de planeten.

 

Opdracht: Maak een ontwerp van een lift.

Link Leokrant

Vanuit Kennisnet werd er een wedstrijd georganiseerd: maak een originieel kerstverhaal en voer het uit met behulp van media.

Wij hebben meegedaan met de Bovenbouw. En we hebben gewonnen! Een workshop animatie verzorgd door het Nederlands Instituut Animatie Film (NIAF).

Voor ervaring en aanpak: bekijk de Leokrant.

Opdracht: Maak een kettingreactie.

Het project gaat over het menselijk lichaam. De kinderen krijgen per onderwerp informatie mee.

Elke keer moeten ze volgens een opdracht de informatie verwerken. Bij het hoofdstuk ‘hersenen’

maken ze een poster.

 

PORTFOLIO

Opdracht: Laat een speelgoedautootje op een horizontaal vlak rijden zonder dat je er met je handen aan zit.

Maak met de hele klas een luisterboek. Naast het verhaal vertellen, moeten er passende geluiden en muziek gemaakt en toegevoegd worden.

 

'Beatboxen' is de geluiden van een drumstel nabootsen met de mond. In de lessen hebben we geleerd hoe we deze geluiden kunnen maken. Een aantal kinderen hebben zich erin verdiept. Ze hebben heel veel geluiden geoefend en kunnen inmiddels een goed ritme laten horen.

 

Twee kinderen doen een kleine demo.

 

Plusprogramma

MusicMedia